Linking the transcriptional landscape of bone induction to biomaterial design parameters

Nathalie Groen, Huipin Yuan, Dennie G.A.J. Hebels, Gülistan Koçer, Faustin Mbuyi, Vanessa LaPointe, Roman Truckenmüller, Clemens A. van Blitterswijk, Pamela Habibović, Jan de Boer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Linking the transcriptional landscape of bone induction to biomaterial design parameters'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen