Lining up information in a shift register

G.J.J. Moonen, C.A. Lammers

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Lining up information in a shift register'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Computer Science