Linguistic summarization of time series using linguistic quantifiers: augmenting the analysis by a degree of fuzziness

J. Kacprzyk, A. Wilbik

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of 2008 IEEE World Congress on Computational Intelligence
UitgeverijIEEE Press
Pagina's1146-1153
Aantal pagina's8
StatusGepubliceerd - 2008
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit