Linguistic summaries of time series as tools for the analysis of trends

J. Kacprzyk, A. Wilbik, S. Zadrozny

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)167- 186
TijdschriftRoczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych
Volume2007
Nummer van het tijdschrift17
StatusGepubliceerd - 2007
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit