Linearizable special cases of the QAP

E. Çela, V.G. Deineko, G.J. Woeginger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

We consider special cases of the quadratic assignment problem (QAP) that are linearizable in the sense of Bookhold. We provide combinatorial characterizations of the linearizable instances of the weighted feedback arc set QAP, and of the linearizable instances of the traveling salesman QAP. As a by-product, this yields a new well-solvable special case of the weighted feedback arc set problem.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1269-1279
Aantal pagina's11
TijdschriftJournal of Combinatorial Optimization
Volume31
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 apr 2016

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Linearizable special cases of the QAP'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit