Linear-time-varying feedforward control for position-dependent flexible structures

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Linear-time-varying feedforward control for position-dependent flexible structures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen

Zaken en Economie