Linear-time Delaunay triangulations simplified

K. Buchin, W. Mulzer

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

51 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Linear-time Delaunay triangulations simplified'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde