Linear statistics and exponential families

P.L. Davies, L. Baringhaus

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)297-314
  Aantal pagina's18
  TijdschriftAnnals of the Institute of Statistical Mathematics
  Volume30
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1978

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Linear statistics and exponential families'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

 • Citeer dit