Linear relations for certain modular forms

J.H. van Lint

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

2 Citaten (Scopus)
106 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)123-126
TijdschriftMathematische Nachrichten
Volume20
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusGepubliceerd - 1959

Citeer dit