Linear reconstruction of perceived images from human brain activity

Sanne Schoenmakers (Corresponding author), Markus Barth, Tom Heskes, Marcel van Gerven

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

64 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Linear reconstruction of perceived images from human brain activity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen