Linear programming from a management point of view : a survey, Netherlands, 1976

W. Muller, C.B. Tilanus

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

3 Citaten (Scopus)
50 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)223-231
TijdschriftEuropean Journal of Operational Research
Volume2
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1978

Citeer dit