Linear polarizers based on oriented polymer blends

H.J.B. Jagt, Y.J.L. Dirix, R.A.M. Hikmet, C.W.M. Bastiaansen

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    29 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Linear polarizers based on oriented polymer blends'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Material Science