Linear groups generated by reflection tori

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1149-1174
TijdschriftCanadian Journal of Mathematics / Journal Canadien de Mathématiques
Volume51
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit