Linear control of time domain constrained systems

W.H.T.M. Aangenent, W.P.M.H. Heemels, M.J.G. Molengraft, van de, D. Henrion, M. Steinbuch

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Linear control of time domain constrained systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Engineering

Physics