Linear birth/immigration-death process with binomial catastrophes

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Linear birth/immigration-death process with binomial catastrophes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde