Linear and nonlinear instability theory of a noble gas MHD generator

A.J. Mesland

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  501 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
  Begeleider(s)/adviseur
  • Weenink, M.P.H., Promotor
  • Rietjens, L.H.T., Promotor
  • Veefkind, A., Co-Promotor
  Datum van toekenning4 mei 1982
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit