Linear and branched polyester resins based on dimethyl-2,5-furandicarboxylate for coating applications

E. Gubbels, L. Jasinska - Walc, B.A.J. Noordover, C.E. Koning

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  54 Citaties (SciVal)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Linear and branched polyester resins based on dimethyl-2,5-furandicarboxylate for coating applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Chemistry

  Engineering

  Material Science

  Chemical Engineering