Line tension of twist-free carbon nanotube lyotropic liquid crystal microdroplets on solid surfaces

V. Jamali, E.G. Biggers, P.P.A.M. van der Schoot, M. Pasquali

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Line tension of twist-free carbon nanotube lyotropic liquid crystal microdroplets on solid surfaces'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen