Line requirements planning alternatief voor MRP? (II)

K.H. Donselaar, van, F. Jenniskens, J. Timmer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

48 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)32-37
TijdschriftI en L : Tijdschrift voor Inkoop en Logistiek
Volume3
Nummer van het tijdschrift12
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit