Line requirements planning alternatief voor MRP? (I)

K.H. Donselaar, van, F. Jenniskens, J. Timmer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

34 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)21-25
TijdschriftI en L : Tijdschrift voor Inkoop en Logistiek
Volume3
Nummer van het tijdschrift11
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit