Line failure probability bounds for power grids

Tommaso Nesti, Alessandro Zocca, Bert Zwart

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Line failure probability bounds for power grids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen