Limits for voltage distortion in the frequency range 2 to 9 kHz

M.H.J. Bollen, P.F. Ribeiro, E.O. Anders Larsson, C.M. Lundmark

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

50 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Limits for voltage distortion in the frequency range 2 to 9 kHz'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen