Limited preemptive scheduling of mixed time-triggered and event-triggered tasks

M.M.H.P. Heuvel, van den, R.J. Bril, Xiaodi Zhang, S.M.J. Abdullah, D. Isovic

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Limited preemptive scheduling of mixed time-triggered and event-triggered tasks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science