Limit theorems for renewal shot noise processes with decreasing response function

A. Iksanov, A. Marynych, M. Meiners

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

30 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Limit theorems for renewal shot noise processes with decreasing response function'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde