"Ligt bij de inkoop de eerste winst?" : beschouwingen over de veranderende rol en positie van de inkoopfunctie

A.J. Weele, van

Onderzoeksoutput: Boek/rapportInaugurale redeAcademic

171 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieAlphen aan den Rijn
UitgeverijSamsom
Aantal pagina's30
ISBN van geprinte versie90-14-04389-9
StatusGepubliceerd - 1990

Bibliografische nota

Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de bedrijfskunde met als leeropdracht inkoopmanagement aan de Technische Universiteit Eindhoven op vrijdag 19 januari 1990

Citeer dit