Lightweight metrics for enterprise architecture analysis

P.M. Singh, Marten van Sinderen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Lightweight metrics for enterprise architecture analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie