Lightweight floor system for vibration comfort

S.F.A.J.G. Zegers

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

1590 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Lightweight floor system for vibration comfort'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen