Lighting up multipolar surface plasmon polaritons by collective resonances in arrays of nanoantennas

V. Giannini, G. Vecchi, J. Gómez Rivas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

175 Citaten (Scopus)
269 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Lighting up multipolar surface plasmon polaritons by collective resonances in arrays of nanoantennas'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Material Science