Lighting up multipolar surface plasmon polaritons by collective resonances in arrays of nanoantennas

V. Giannini, G. Vecchi, J. Gómez Rivas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

175 Citaten (Scopus)
265 Downloads (Pure)

Samenvatting

We demonstrate the coupling of multipolar surface plasmons with photonic modes in periodic arrays of metallic nanoantennas. This coupling leads to sharp resonances known as lattice surface modes. In spite of the weak interaction of multipolar surface plasmons with light, lattice surface modes provide an efficient radiative decay channel for emitters in the proximity of the array. We observe a tenfold emission enhancement of dyes coupled to lattice resonances. Lattice surface modes light up multipolar plasmonic resonances, opening new possibilities for fluorescence spectroscopies.
Originele taal-2Engels
Artikelnummer26680
Pagina's (van-tot)26680-1/4
Aantal pagina's4
TijdschriftPhysical Review Letters
Volume105
Nummer van het tijdschrift26
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Lighting up multipolar surface plasmon polaritons by collective resonances in arrays of nanoantennas'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit