Lighting performance of virtual natural lighting solutions with a simplified image in a reference office space

R.A. Mangkuto, M.B.C. Aries, E.J. Loenen, van, J.L.M. Hensen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

31 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Lighting performance of virtual natural lighting solutions with a simplified image in a reference office space'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen