Lighting controller, lighting system and lighting control method

Fetze Pijlman (Uitvinder), Jasper van Dorp Schuitman (Uitvinder), A.G. Kohlrausch (Uitvinder), O. Ouweltjes (Uitvinder), Stefan Swinkels (Uitvinder), Gilles Vissenberg (Uitvinder), R.M. Aarts (Uitvinder), C.H.B.A. van Dinther (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
OctrooinummerUS patent 9,185,780 B2
StatusGepubliceerd - nov 2015

Citeer dit