Light scattering experiments on Brownian motion in shear flow and in colloidal crystals

J.J. Derksen

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

396 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Schram, Piet P.J.M., Promotor
  • Felderhof, B.U., Promotor, Externe Persoon
  • van de Water, Willem, Co-Promotor
Datum van toekenning12 feb 1991
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit