Light exposure effects on the perception of the thermal environment

Marije te Kulve, Luc Schlangen, Wouter van Marken Lichtenbelt

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Light exposure effects on the perception of the thermal environment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen