Light emission and enhanced nonlinearity in nanophotonic waveguide circuits by III-V/silicon-on-insulator heterogeneous integration

G. Roelkens, L. Liu, D. Thourhout, Van, R.G.F. Baets, R. Nötzel, F. Raineri, I. Sagnes, G. Beaudoin, R. Raj

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
88 Downloads (Pure)

Samenvatting

The heterogeneous integration of a III–V thin film on top of a silicon-on-insulator (SOI) optical waveguide circuit by means of adhesive divinylsiloxane-benzocyclobutene (DVS-BCB) die-to-wafer bonding is demonstrated, thereby achieving light emission and enhanced nonlinearity in ultracompact SOI cavities. This approach requires ultrathin DVS-BCB bonding layers to allow the highly confined optical mode to overlap with the bonded III–V film. The transfer of sub-100-nm III–V layers using a 65 nm DVS-BCB bonding layer onto SOI racetrack resonator structures is demonstrated. Spontaneous emission coupled to a SOI bus waveguide, spectrally centered around the resonator resonances, is observed by optically pumping the III–V layer. Strong carrier-induced nonlinearities are observed in the transmission characteristics of the III–V/SOI resonator structure. The all-optical control of an optical signal in these III–V/SOI resonators is demonstrated.
Originele taal-2Engels
Artikelnummer033117
Pagina's (van-tot)033117-1/7
Aantal pagina's7
TijdschriftJournal of Applied Physics
Volume104
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Light emission and enhanced nonlinearity in nanophotonic waveguide circuits by III-V/silicon-on-insulator heterogeneous integration'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit