Light control by nanostructured metal surfaces and photonic crystals in nanobeams and freestanding membranes

B. Wang

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

477 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Light control by nanostructured metal surfaces and photonic crystals in nanobeams and freestanding membranes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie