Lift-off of multiple particles in a narrow channel

R.V. Maitri, J.T. Padding, J.A.M. Kuipers, E.A.J.F. Peters (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Lift-off of multiple particles in a narrow channel'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen