Life-cycle costs: a study into the standardization of distributed control systems

H. Kragt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4-4
TijdschriftCorporate Technology Bulletin DSM
VolumeAugust
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit