Lie algebras, extremal elements, and geometries

J.C.H.W. Panhuis, in 't

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

134 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Lie algebras, extremal elements, and geometries'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.