Lie algebras, extremal elements, and geometries

J.C.H.W. Panhuis, in 't

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

84 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • Cohen, Arjeh M., Promotor
  • Cuypers, F.G.M.T. (Hans), Co-Promotor
Datum van toekenning12 okt 2009
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-1912-5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

    Vingerafdruk

Citeer dit

Panhuis, in 't, J. C. H. W. (2009). Lie algebras, extremal elements, and geometries. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. https://doi.org/10.6100/IR643504