Lichtemissie van roosters van nanoantennes

S. Rahimzadeh-Kalaleh Rodriguez, G. Lozano, M.A. Verschuuren, J. Gomez Rivas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

De koppeling van lichtbronnen (fluorescerende materialen) aan nanostructuren heeft een grote invloed op alle eigenschappen van de emissie: op de golflengte, richting, polarisatie en efficiëntie. Controle over deze emissie is relevant voor fundamenteel onderzoek naar de interactie op de nanoschaal tussen licht en materie, maar ook voor toepassingen die een brede impact op onze maatschappij kunnen hebben. Bij AMOLF en Philips Research onderzoeken wij roosters van metallische nanodeeltjes die collectieve resonanties vertonen. De emissie van lichtbronnen gekoppeld aan deze roosters kan hiermee versterkt worden in bepaalde richtingen. Dit biedt mogelijkheden voor efficiënte leds met geïntegreerde, gecollimeerde optiek op basis van nanostructuren. Roosters van nanodeeltjes vertonen ook onverwachte verschijnselen zoals de versterkingen van de lichtemissie van bronnen in de nabijheid van transparante roosters.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)20-23
Aantal pagina's4
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Natuurkunde
Volume80
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit