Liberale geest

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Article about villa Francken-Meyer in Wassenaar, the Netherlands, 1953, designed by Dutch architect F.A. Eschauzier (1889-1957). By looking at similarities and differences with other works by Eschauzier the text describes the characteristics of his oeuvre, and places it in the wider context of Dutch architecture of the first half of the 20th century. In deze tekst bespreekt Wouter Hilhorst het in 1953 door de Nederlandse architect F.A. Eschauzier (1889-1957) ontworpen Francken-Meyer-huis. Eschauzier stond op dat moment bekend om zijn ontwerpen voor musea; hij was onder meer verantwoordelijk voor de renovatie van het Rijksmuseum, het interieur van de uitbreiding van het Stedelijk Museum en de uitbreiding van het Gemeentemuseum in Arnhem. Zijn werk werd zeer gewaardeerd door zijn collega’s, maar raakte later in vergetelheid. Net als veel van zijn collega’s borduurde Eschauzier in zijn werk voort op de traditie, maar zijn benadering was tamelijk liberaal en hij gaf er een eigentijdse draai aan. Hilhorst stelt dat Eschauzier probeerde een zekere informaliteit te realiseren en zich daardoor – paradoxaal genoeg – genoodzaakt zag met de grootst mogelijke precisie te ontwerpen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)124-135
Aantal pagina's12
TijdschriftOase : Tijdschrift voor Architectuur = Journal for Architecture
Volume92
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit