Lewis acid-controlled regioselectivity in styrene hydrocyanation

L. Bini, E.A. Pidko, C. Müller, D. Vogt

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Samenvatting

Abstract only.
Originele taal-2Engels
TitelBook of abstracts of the Xth Netherlands Catalysis and Chemistry Conference (NCCC X), 02-04 March 2009, Noordwijkerhout
Pagina's66-66
StatusGepubliceerd - 2009

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Lewis acid-controlled regioselectivity in styrene hydrocyanation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit