Levensduurdenken = flexibiliteit x duurzaamheid

R. Gijsbers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

112 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)13-13
Aantal pagina's1
TijdschriftCobouw
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit