Leven in de levenloze chemie

R. Prins

Onderzoeksoutput: Boek/rapportInaugurale redeAcademic

34 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Hogeschool Eindhoven
Aantal pagina's19
StatusGepubliceerd - 1978

Bibliografische nota

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de afdeling der Scheikundige Technologie aan de Technische Hogeschool Eindhoven op 1 december 1978

Citeer dit

Prins, R. (1978). Leven in de levenloze chemie. Technische Hogeschool Eindhoven.