Level of ICT adoption, innovation, and firm performance understanding the problem of diverging effects of ICT

S. Bashir

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Titel5th Summer Academy on Innovation and Uncertainty, 24 July - 7 August 2011, Jena, Germany
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit