Leukocytes of exceptionally old persons display ultra-short telomeres

M. Kimura, M. Barbieri, J.P. Gardner, J. Skurnick, X. Cao, N. van Riel, M.R. Rizzo, G. Paoliso, A. Aviv

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    50 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Leukocytes of exceptionally old persons display ultra-short telomeres'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Biochemistry, Genetics and Molecular Biology