Letter to the editor : a mechanical Hall effect

L.J.F. Broer, L.A. Peletier, L. Wijngaarden, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)259-260
TijdschriftApplied Scientific Research, Section B
Volume8
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1959

Citeer dit