Let's talk about failures : why was the game for children not a success?

C. Moser, M. Tscheligi, B. Zaman, V. Vanden Abeele, L. Geurts, M. Vandewaetere, P. Markopoulos, P. Wyeth, J. Hofstätter

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    3 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Let's talk about failures : why was the game for children not a success?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen