Lessons from World Class Manufacturing

A.J. Ron, de

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    Originele taal-2Engels
    TitelProceedings of the International Conference on Mechanical Engineering Technologies '97, Bulgaria, Sofia
    StatusGepubliceerd - 1997

    Citeer dit