Lesion Segmentation in Ultrasound Using Semi-pixel-wise Cycle Generative Adversarial Nets

Jie Xing, Zheren Li, Biyuan Wang, Yuji Qi, Bingbin Yu, Farhad Ghazvinian Zanjani, Aiwen Zheng, Remco Duits, Tao Tan (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Lesion Segmentation in Ultrasound Using Semi-pixel-wise Cycle Generative Adversarial Nets'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen